Kids

Verbreed je Horizon!

Binnenstappen in basisschool Horizon is binnenstappen in een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Op Horizon leren de kinderen niet alleen hun "blik" op zichzelf te richten, maar ook op een ander, op de wereld om hen heen en op hun toekomst.
Samen met de ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen.
Onze slogan is: Horizon: voortdurend in ontwikkeling

  • Sportieve brede school
    Horizon is een 'sportieve brede basisschool'. Om dit te kunnen bereiken, hebben we voor de groepen 3 t/m 8 een vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt in de gymzaal naast onze school voor deze groepen twee keer in de week de gymlessen. Lees verder ›
  • Ouderbetrokkenheid
    Onderwijs is in het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Lees verder ›
  • Kunst en Cultuur
    Op Horizon ligt de nadruk niet alleen op het leren, maar kunst- en cultuureducatie heeft binnen ons lesaanbod een belangrijk plek. De groepen 1 en 2 hebben de verschillende gebieden van kunst en cultuur geïntegreerd in het totale lesprogramma. Lees verder ›

Nieuws

01 december 2016
Inspectiebezoek
INSPECTIEBEZOEK – 24 NOVEMBER

 

Op donderdag 24 november 2016 is er op Horizon een inspectiebezoek geweest.

Het onderzoek, welke op Horizon heeft plaats gevonden, is een van de onderdelen van het totale onderzoek van de stichting CPO Lelystad. Het totale onderzoek heeft tot doel een antwoord te formuleren op de centrale vraag: “is de sturing op kwaliteit op orde en is sprake van een deugdelijk financieel beheer”.
Lees meer ›


Preview foto
11 november 2016
Lichtjesbrigade
Controle fietsverlichting groep 5 t/m 6

Op vrijdag 11 november is er een fietscontrole voor de kinderen van groep 5 t/m 8 geweest. Onder begeleiding van Klaas Lamminga, vrijwilliger bij VVN, hebben eerst een aantal kinderen uit groep 8 instructie gekregen waar een fiets aan moet voldoen zodat er veilig op straat mee gefietst kan worden. Daarna zijn de fietsen van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd op o.a. verlichting en rem. Als de fiets goed was kregen de kinderen een set lampjes.

Er waren van de 84 fietsen die gekeurd zijn:

54 goed

27 fout

3 gevaarlijk


Preview foto
29 augustus 2016
De school is weer begonnen
We zijn weer begonnen met het nieuwe schooljaar!

Alle kinderen mochten op een geeltje hun wens opschrijven voor dit nieuwe jaar. Enkele wensen van de kinderen: "ik hoop dat het gezellig wordt", "ik wil goed leren" en "geen pesten". De uitspraken staan in de hal op het bord, neem gerust een kijkje.